Ons bedrijf

Sensus process management

HRM-processen.com is een initiatief van Sensus process management. In essentie is ons doel organisaties, maar ook uw HRM-afdeling, te leren procesgericht te denken en werken door processen als communicatiemiddel te gebruiken.

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiserenverbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. Het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om verbeteringen consequent en organisatiebreed door te voeren. 

Meer informatie over Sensus process management en Sensus BPM Online vindt u op www.sensus-processmanagement.com

Domeinen die baat hebben bij onze aanpak:

Kwaliteits-
management

ISO, Arbo, milieu. U ziet normen gerelateerd aan processen en u weet welke processen te maken hebben met welke norm.

Human Resources

De juiste persoon op de juiste plek. Nieuwe mensen inwerken, taken en verantwoordelijkheden transparant maken.

Risico management

Uw organisatie en prioriteiten sturen vanuit risico’s en kansen. U heeft direct inzicht in de processen die daarmee verbonden zijn.

Informatie management

Bijna alle bedrijven zijn verregaand geautomatiseerd. Welke services nemen ons werk uit handen en hoe zijn die ingericht?

Beleidsvoering

Een belangrijk houvast en een richtlijn voor organisaties. Maar beleid moet worden vertaald en aansluiten op meetbare diensten, lees: processen.

Business Intelligence

Een sterk opkomend domein. Alle intelligente data moeten herleid kunnen worden naar de gerelateerde processen waar het daadwerkelijk gebeurt.

Verbeter management

We zijn vervuld van alle termen als Lean, Agile, Six Sigma. Verbeter-mangement methodieken die allemaal hun fundament vinden in processen, benaderd vanuit een specifieke invalshoek.

Document management

Alle bedrijfsinformatie elektronisch beheren, gebruiken en delen. Op elk moment toegankelijk, makkelijk, veilig en snel.

Benieuwd naar de voordelen van Sensus process management? Ervaar het zelf!