Beoordelen, opleiden en ontwikkelen

94.50

In dit pakket staan alle processen voor het beoordelen, opleiden en ontwikkelen van medewerkers beschreven.

Beoordelen, opleiden en ontwikkelen

Het beoordelen van uw medewerkers bestaat uit meerdere processen. De eerste stap in de beoordelingscyclus is het bepalen welke doelen een medewerker moet behalen, zodat zij hun persoonlijke functioneren kunnen verbeteren en kunnen bijdragen aan het behalen van afdelings- en organisatiedoelstellingen. De tweede stap is het beoordelen van uw medewerkers op basis van de gestelde competenties en doelstellingen, waar het beoordelingsgesprek onderdeel van is. Bij de derde stap worden wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken, die bijvoorbeeld worden uitgewerkt in een ontwikkelingsplan.

Bijscholing of het volgen van een opleiding of cursus kan hier onderdeel van zijn. De organisatie profiteert ervan als medewerkers hun vakkennis op peil houden, nieuwe informatie opdoen en zo bij de tijd blijven. Een opleidingsplan ondersteunt u om de benodigde kennis, vaardigheden en competenties in een organisatie op een hoger plan te krijgen en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Toepassen doelstellingensysteem
  • Toepassen beoordelingssysteem
  • Toepassen Persoonlijk Ontwikkelingsplan
  • Toepassen opleidingsplan
  • Aanvragen training/opleiding
Beoordelen, opleiden en ontwikkelen voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

 Handleiding beoordelingssysteem
 Blanco doelstellingenformulier
 Voorbereidingsformulier
 Handleiding beoordelingssysteem
 Blanco beoordelingsformulier
 Blanco doelstellingenformulier
 Handleiding persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 Voorbereiding POP manager
 Voorbereiding POP medewerker
 POP formulier
 Opleidingsinventarisatie
 Procedure aanvraag trainingen / opleidingen
 Aanvraagformulier opleiding
 Studiekostenaanvraagformulier
 Studiekostenovereenkomst

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!