Beoordelen, opleiden en ontwikkelen

108.00

In deze bundel staan alle processen voor het beoordelen, opleiden en ontwikkelen van medewerkers beschreven.

Beoordelen, opleiden en ontwikkelen

Het beoordelen van uw medewerkers bestaat uit meerdere processen. De eerste stap in de beoordelingscyclus is het bepalen welke doelen een medewerker moet behalen, zodat zij hun persoonlijke functioneren kunnen verbeteren en kunnen bijdragen aan het behalen van afdelings- en organisatiedoelstellingen. De tweede stap is het beoordelen van uw medewerkers op basis van de gestelde competenties en doelstellingen, waar het beoordelingsgesprek onderdeel van is. Bij de derde stap worden wederzijdse wensen en verwachtingen uitgesproken, die bijvoorbeeld worden uitgewerkt in een ontwikkelingsplan.

Bijscholing of het volgen van een opleiding of cursus kan hier onderdeel van zijn. De organisatie profiteert ervan als medewerkers hun vakkennis op peil houden, nieuwe informatie opdoen en zo bij de tijd blijven. Een opleidingsplan ondersteunt u om de benodigde kennis, vaardigheden en competenties in een organisatie op een hoger plan te krijgen en daarmee organisatiedoelstellingen te realiseren.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Toepassen doelstellingensysteem
  • Toepassen beoordelingssysteem
  • Toepassen Persoonlijk Ontwikkelingsplan
  • Toepassen opleidingsplan
  • Aanvragen training/opleiding
Beoordelen, opleiden en ontwikkelen voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Handleiding beoordelingssysteem
Blanco doelstellingenformulier
Voorbereidingsformulier
Blanco beoordelingsformulier
Handleiding persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Voorbereiding POP manager
Voorbereiding POP medewerker

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreƫerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!