Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling

55.00

In deze bundel staan alle benodigde processen en voorbeelddocumenten voor het beschrijven, waarderen en inschalen van functies.

Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling

Met functiebeschrijvingen legt u voor langere tijd vast welke resultaten u van een medewerker verwacht. De opbouw en samenhang van functies geeft structuur aan de samenwerking en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet u bepalen welk loon bij welke functie past, voor effectieve salarisverhoudingen binnen uw organisatie. Daar waar functiewaardering gericht is op de functie, is het inschalingsbeleid gericht op het inschalen van de individuele medewerker. In deze bundel vindt u alle processen voor functiebeschrijving, -waardering en -inschaling, met bijbehorende voorbeelddocumenten.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Functiebeschrijvingen
  • Functiewaardering
  • Inschalen medewerkers
Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Interview richtlijnen
Format functiebeschrijving
Bezwaarprocedure functiebeschrijving
Bezwaarprocedure functiewaardering

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreƫerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!