Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling

48.00

In dit pakket staan alle benodigde processen en voorbeelddocumenten voor het beschrijven, waarderen en inschalen van functies.

Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling

Met functiebeschrijvingen legt u voor langere tijd vast welke resultaten u van een medewerker verwacht. De opbouw en samenhang van functies geeft structuur aan de samenwerking en verantwoordelijkheden. Daarnaast moet u bepalen welk loon bij welke functie past, voor effectieve salarisverhoudingen binnen uw organisatie. Daar waar functiewaardering gericht is op de functie, is het inschalingsbeleid gericht op het inschalen van de individuele medewerker. In dit pakket vindt u alle processen voor functiebeschrijving, -waardering en -inschaling, met bijbehorende voorbeelddocumenten.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Functiebeschrijvingen
  • Functiewaardering
  • Inschalen medewerkers
Functiebeschrijving, -waardering en -inschaling voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

 Interview richtlijnen
 Format functiebeschrijving
 Bezwaarprocedure functiebeschrijving
 Bezwaarprocedure functiewaardering

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!