Alle HRM processen

575.00

Krijg toegang tot alle HRM processen, met bijbehorende voorbeelddocumenten! De processen zijn altijd up-to-date, volgens de laatste wet- en regelgeving.

In deze complete bundel zijn alle procesbeschrijvingen opgenomen die u nodig heeft voor uw HRM beleid, op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Zo vindt u informatie over het opstellen van een vacature, werving en selectie van kandidaten en indiensttreding. Op het gebied van doorstroom heeft u bijvoorbeeld toegang tot processen over functiewaardering, beoordeling van functioneren, opleiding en ontwikkeling, ziekteverzuim en verlof. Tenslotte bevat deze bundel alle benodigde procesbeschrijvingen voor de verschillende vormen van opzegging en beëindiging van een contract. Alle processen zijn volledig uitgewerkt met informatie over relevante wet- en regelgeving, stappenplannen en voorbeelddocumenten waar u direct mee aan de slag kunt.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

Instroom
 • Prognosticeren personeelsbehoefte
 • Melden vacature
 • Interne werving
 • Externe werving
 • Selectie
 • Inhuren flexpersoneel
 • Inhuren zelfstandigen (ZZP'er)
 • Formaliseren dienstverband
 • Introductie
 • Stagiairs
Doorstroom
 • Functiebeschrijvingen
 • Functiewaardering
 • Inschalen medewerkers
 • Toepassen doelstellingensysteem
 • Toepassen beoordelingssysteem
 • Toepassen Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 • Toepassen opleidingsplan
 • Aanvragen training/opleiding
 • Verwerken mutaties
 • Invoeren declaraties
 • Collectieve Zorgverzekering
 • Pensioen
 • Aanvraag particuliere verzekeringsmogelijkheden
 • Aanvragen regulier verlof
 • Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Aanvragen ouderschapsverlof
 • Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof
 • Aanvragen calamiteitenverlof
 • Aanvragen kortdurend zorgverlof
 • Aanvragen langdurend zorgverlof
 • Ziekteverzuim (ziek- en herstelmelden)
 • Wet Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak
 • Wet Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar
 • Wet Poortwachter na week 52 2e ziektejaar
 • Melding nevenwerkzaamheden
 • Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitstroom
 • Opzegging AOK op eigen verzoek
 • Beëindiging AOK van rechtswege
 • Beëindiging AOK met wederzijds goedvinden
 • Beëindiging AOK tijdens proeftijd
 • Collectief ontslag
 • Op non actief stellen
 • Beëindiging AOK via kantonrechter
 • Beëindiging AOK via UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Uitdiensttreding
 • Exitinterview
Voorbeelddocumenten

Bij deze bundel krijgt u meer dan 75 voorbeelddocumenten die behoren bij de processen. Denk hierbij aan indiensttredingsdocumenten, voorbeeldcontracten, mutatieformulieren en nog veel meer.

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!