Indiensttreding

85.00

Waar moet u aan denken bij de indiensttreding van nieuw personeel? In dit pakket staan alle benodigde processen, wettelijke verplichtingen en voorbeelddocumenten.

Indiensttreding

Voordat uw nieuwe medewerker aan de slag kan, moeten er nog verschillende zaken geregeld worden. Zo zijn er verschillende gegevens en handelingen nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In deze bundel besteden we dan ook aandacht aan alle documenten en formulieren die nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen en de invoer van uw nieuwe werknemer in het salarissysteem. Ook vindt u processen die beschrijven waar u aan moet denken bij het in dienst nemen van stagiaires, van het aantrekken van de juiste student tot het creëren van een passende stage.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Inhuren flexpersoneel
  • Inhuren zelfstandigen (ZZP'er)
  • Formaliseren dienstverband
  • Introductie
  • Stagiairs
Indiensttreding voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Vacaturetekst flexpersoneel
Gespreksverslagformulier
Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Opgaaf gegevens voor de loonheffing
Personeelsgegevensformulier
Aanstellingsbrief
Arbeidsovereenkomst
Ontvangstbevestiging AOK
Vacature aanvraagformulier
Vacaturetekst stagiaire
Bevestiging sollicitatie stageplaats
Uitnodiging sollicitatiegesprek stage
Afwijzing stagiair
Afwijzing stageplaats na gesprek
Stage overeenkomst

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!