Indiensttreding

75.00

Waar moet u aan denken bij de indiensttreding van nieuw personeel? In dit pakket staan alle benodigde processen, wettelijke verplichtingen en voorbeelddocumenten.

Indiensttreding

Voordat uw nieuwe medewerker aan de slag kan, moeten er nog verschillende zaken geregeld worden. Zo zijn er verschillende gegevens en handelingen nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In dit pakket besteden we dan ook aandacht aan alle documenten en formulieren die nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen en de invoer van uw nieuwe werknemer in het salarissysteem. Ook vindt u processen die beschrijven waar u aan moet denken bij het in dienst nemen van stagiaires, van het aantrekken van de juiste student tot het creëren van een passende stage.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Inhuren flexpersoneel
  • Inhuren zelfstandigen (ZZP'er)
  • Formaliseren dienstverband
  • Introductie
  • Stagiairs
Indiensttreding voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

 Vacaturetekst flexpersoneel
 Ontvangstbevestiging Sollicitatie flexpersoneel
 Gespreksverslagformulier
 Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Opgaaf gegevens voor de loonheffing
 Personeelsgegevensformulier
 Aanstellingsbrief
 Arbeidsovereenkomst
 Ontvangstbevestiging AOK
 Vacature aanvraagformulier
 Vacaturetekst stagiaire
 Bevestiging sollicitatie stageplaats
 Uitnodiging sollicitatiegesprek stage
 Afwijzing stagiair
 Afwijzing stageplaats na gesprek
 Stage overeenkomst

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!