Instroom processen

203.00

In deze bundel vindt u alle instroom processen die u nodig heeft om het aannemen van personeel goed te laten verlopen, van het opstellen van vacatures tot indiensttreding.

Instroom

In deze bundel vindt u alle instroom processen die u nodig heeft om het aannemen van personeel goed te laten verlopen, van het opstellen van vacatures tot indiensttreding. De processen ondersteunen uw organisatie bij het inschatten van hoeveel personeel u nodig heeft, de werving en selectie van kwalitatief goede kandidaten en stagiaires, het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het inwerken van nieuwe medewerkers.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Prognosticeren personeelsbehoefte
  • Melden vacature
  • Interne werving
  • Externe werving
  • Selectie
  • Inhuren flexpersoneel
  • Inhuren zelfstandigen (ZZP'er)
  • Formaliseren dienstverband
  • Introductie
  • Stagiairs

Prognosticeren personeelsbehoefte

Om uw organisatie goed te laten functioneren én rekening te houden met begrotingen, is het belangrijk om een goede inschatting te maken van hoeveel personeel u nodig heeft. In sommige situaties kan het handig zijn om een vacature in te vullen met tijdelijk personeel. In dit proces wordt omschreven waar u aan moet denken bij het inhuren van extern personeel, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of onverwachte piekperioden.

Werving en selectie

Wanneer u op zoek bent naar personeel zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Zo moet u bedenken welke vacature binnen uw organisatie past, of u vast of tijdelijk personeel zoekt, of u intern of extern wilt werven en welke wervingskanalen u nodig heeft. Ook wilt u kwalitatief goede kandidaten aantrekken en de beste kandidaat voor uw organisatie selecteren, waarmee u nauw kunt aansluiten op de personeelsbehoefte. In deze bundel vindt u alle processen die u nodig heeft voor uw werving en selectie.

Indiensttreding

Voordat uw nieuwe medewerker aan de slag kan, moeten er nog verschillende zaken geregeld worden. Zo zijn er verschillende gegevens en handelingen nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In deze bundel besteden we dan ook aandacht aan alle documenten en formulieren die nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen en de invoer van uw nieuwe werknemer in het salarissysteem. Ook vindt u processen die beschrijven waar u aan moet denken bij het in dienst nemen van stagiaires, van het aantrekken van de juiste student tot het creëren van een passende stage.

Introductie

Wanneer uw nieuwe medewerker bij uw organisatie begint, is het belangrijk om deze persoon op een goede manier te introduceren en in te werken. Zo kan uw werknemer sneller productief werken en is de kans groter dat uw organisatie personeel behoudt. In dit proces wordt omschreven waar u aan moet denken bij de start van een nieuwe werknemer.

Instroom voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

FTE Overzicht
FTE plan / forecast
NVP Sollicitatiecode
Vacature aanvraagformulier
Vacaturetekst
Ontvangstbevestiging Sollicitatie
Brief: In portefeuille
Afwijzing (voldoet niet aan criteria)
Afwijzing na 1e sollicitatiegesprek
Afwijzing na 2e sollicitatiegesprek
Checklist 1e gesprek
Gespreksverslagformulier
Uitnodiging 1e gesprek
Uitnodiging 2e gesprek
Checklist 2e gesprek
Vacaturetekst flexpersoneel
Ontvangstbevestiging Sollicitatie flexpersoneel
Gespreksverslagformulier
Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Opgaaf gegevens voor de loonheffing
Personeels gegevensformulier
Aanstellingsbrief
Arbeidsovereenkomst
Ontvangstbevestiging AOK
Vacature aanvraagformulier
Vacaturetekst stagiaire
Bevestiging sollicitatie stageplaats
Uitnodiging sollicitatiegesprek stage
Afwijzing stagiair
Afwijzing stageplaats na gesprek
Stage overeenkomst
Draaiboek introductieprogramma
Checklist introductie
Programma introductiedag
Einde proeftijdformulier / evaluatie inwerkperiode

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!