Instroom processen

176.00

In dit pakket vindt u alle instroom processen die u nodig heeft om het aannemen van personeel goed te laten verlopen, van het opstellen van vacatures tot indiensttreding.

Instroom

In dit pakket vindt u alle instroom processen die u nodig heeft om het aannemen van personeel goed te laten verlopen, van het opstellen van vacatures tot indiensttreding. De processen ondersteunen uw organisatie bij het inschatten van hoeveel personeel u nodig heeft, de werving en selectie van kwalitatief goede kandidaten en stagiaires, het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het inwerken van nieuwe medewerkers.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Prognosticeren personeelsbehoefte
  • Melden vacature
  • Interne werving
  • Externe werving
  • Selectie
  • Inhuren flexpersoneel
  • Inhuren zelfstandigen (ZZP'er)
  • Formaliseren dienstverband
  • Introductie
  • Stagiairs

Prognosticeren personeelsbehoefte

Om uw organisatie goed te laten functioneren én rekening te houden met begrotingen, is het belangrijk om een goede inschatting te maken van hoeveel personeel u nodig heeft. In sommige situaties kan het handig zijn om een vacature in te vullen met tijdelijk personeel. In dit proces wordt omschreven waar u aan moet denken bij het inhuren van extern personeel, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of onverwachte piekperioden.

Werving en selectie

Wanneer u op zoek bent naar personeel zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden. Zo moet u bedenken welke vacature binnen uw organisatie past, of u vast of tijdelijk personeel zoekt, of u intern of extern wilt werven en welke wervingskanalen u nodig heeft. Ook wilt u kwalitatief goede kandidaten aantrekken en de beste kandidaat voor uw organisatie selecteren, waarmee u nauw kunt aansluiten op de personeelsbehoefte. In dit pakket vindt u alle processen die u nodig heeft voor uw werving en selectie.

Indiensttreding

Voordat uw nieuwe medewerker aan de slag kan, moeten er nog verschillende zaken geregeld worden. Zo zijn er verschillende gegevens en handelingen nodig voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In dit pakket besteden we dan ook aandacht aan alle documenten en formulieren die nodig zijn in verband met wettelijke verplichtingen en de invoer van uw nieuwe werknemer in het salarissysteem. Ook vindt u processen die beschrijven waar u aan moet denken bij het in dienst nemen van stagiaires, van het aantrekken van de juiste student tot het creëren van een passende stage.

Introductie

Wanneer uw nieuwe medewerker bij uw organisatie begint, is het belangrijk om deze persoon op een goede manier te introduceren en in te werken. Zo kan uw werknemer sneller productief werken en is de kans groter dat uw organisatie personeel behoudt. In dit proces wordt omschreven waar u aan moet denken bij de start van een nieuwe werknemer.

Instroom voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

 FTE Overzicht
 FTE plan / forecast
NVP Sollicitatiecode
 Vacature aanvraagformulier
 Vacaturetekst
 Ontvangstbevestiging Sollicitatie
 Brief: In portefeuille
 Afwijzing (voldoet niet aan criteria)
 Afwijzing na 1e sollicitatiegesprek
 Afwijzing na 2e sollicitatiegesprek
 Checklist 1e gesprek
 Gespreksverslagformulier
 Uitnodiging 1e gesprek
 Uitnodiging 2e gesprek
 Checklist 2e gesprek
 Vacaturetekst flexpersoneel
 Ontvangstbevestiging Sollicitatie flexpersoneel
 Gespreksverslagformulier
 Uitnodiging arbeidsvoorwaardengesprek
Opgaaf gegevens voor de loonheffing
Personeels gegevensformulier
 Aanstellingsbrief
 Arbeidsovereenkomst
 Ontvangstbevestiging AOK
 Vacature aanvraagformulier
 Vacaturetekst stagiaire
 Bevestiging sollicitatie stageplaats
 Uitnodiging sollicitatiegesprek stage
 Afwijzing stagiair
 Afwijzing stageplaats na gesprek
 Stage overeenkomst
 Draaiboek introductieprogramma
 Checklist introductie
 Programma introductiedag
Einde proeftijdformulier / evaluatie inwerkperiode

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!