Opzegging en beëindiging

141.00

Uw werknemers kunnen om verschillende redenen uit dienst gaan, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe baan, slecht functioneren, bedrijfsomstandigheden of pensioen. Waar moet u rekening mee houden?

Opzegging en beëindiging

In dit pakket vindt u alle benodigde procesbeschrijvingen voor de verschillende vormen van opzegging en beëindiging van een contract. Zo staat er waar u aan moet denken wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, wat uw mogelijkheden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en hoe u een contract beëindigt met wederzijds goedvinden. Ook vindt u informatie over beëindigen in de proeftijd, collectief ontslag, beëindigen van een contract via het UWV of de kantonrechter, iemand op non-actief zetten en ontslag op staande voet. De procesbeschrijvingen bevatten informatie over relevante wet- en regelgeving en voorbeelddocumenten waar u direct mee aan de slag kunt.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Opzegging AOK op eigen verzoek
  • Beëindiging AOK van rechtswege
  • Beëindiging AOK met wederzijds goedvinden
  • Beëindiging AOK tijdens proeftijd
  • Collectief ontslag
  • Op non actief stellen
  • Beëindiging AOK via kantonrechter
  • Beëindiging AOK via UWV
  • Ontslag op staande voet

 

Opzegging en beëindiging voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

 Opzegging medewerker
 Ontslagbevestiging
 Aanzegging van verlengde arbeidsovereenkomst
 Aanzegging van niet verlengde arbeidsovereenkomst
 Wederzijds goedvinden
 Vaststellingsovereenkomst
 Opzeggingsbrief AOK
 Ontslagbevestiging proeftijd
 Proeftijd beëindigd voor werkgever
 Voorbeeld van een sociaal plan
 Brief: Op non actief stellen
 Verzoekschrift gewichtige redenen
 Beëindigingsbrief medewerker gewichtige redenen
 Melden ontslagverzoek UWV-werkbedrijf
 Brief ontslag op staande voet

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!