Opzegging en beëindiging

160.00

Uw werknemers kunnen om verschillende redenen uit dienst gaan, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe baan, slecht functioneren, bedrijfsomstandigheden of pensioen. Waar moet u rekening mee houden?

Opzegging en beëindiging

In deze bundel vindt u alle benodigde procesbeschrijvingen voor de verschillende vormen van opzegging en beëindiging van een contract. Zo staat er waar u aan moet denken wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, wat uw mogelijkheden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en hoe u een contract beëindigt met wederzijds goedvinden. Ook vindt u informatie over beëindigen in de proeftijd, collectief ontslag, beëindigen van een contract via het UWV of de kantonrechter, iemand op non-actief zetten en ontslag op staande voet. De procesbeschrijvingen bevatten informatie over relevante wet- en regelgeving en voorbeelddocumenten waar u direct mee aan de slag kunt.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Opzegging AOK op eigen verzoek
  • Beëindiging AOK van rechtswege
  • Beëindiging AOK met wederzijds goedvinden
  • Beëindiging AOK tijdens proeftijd
  • Collectief ontslag
  • Op non actief stellen
  • Beëindiging AOK via kantonrechter
  • Beëindiging AOK via UWV
  • Ontslag op staande voet

 

Opzegging en beëindiging voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Opzegging medewerker
Ontslagbevestiging
Aanzegging van verlengde arbeidsovereenkomst
Aanzegging van niet verlengde arbeidsovereenkomst
Wederzijds goedvinden
Vaststellingsovereenkomst
Opzeggingsbrief AOK
Ontslagbevestiging proeftijd
Proeftijd beëindigd voor werkgever
Voorbeeld van een sociaal plan
Brief: Op non actief stellen
Verzoekschrift gewichtige redenen
Beëindigingsbrief medewerker gewichtige redenen
Melden ontslagverzoek UWV-werkbedrijf
Brief ontslag op staande voet

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!