Uitstroom

195.00

Bij alle varianten van uitdiensttreding zijn er zaken waar u rekening mee moet houden. In deze bundel vindt u alle processen en informatie die u nodig heeft voor de uitstroom van personeel.

Uitstroom

Uw werknemers kunnen om verschillende redenen uit dienst gaan, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe baan, slecht functioneren, bedrijfsomstandigheden of pensioen. Bij alle varianten van uitdiensttreding zijn er zaken waar u rekening mee moet houden. Denk aan het bepalen van een einddatum, het inleveren van bedrijfsmaterialen en het uitbetalen van vakantiedagen, overuren of onkosten. Ook kan het nuttig zijn om een exitinterview te plannen, waarmee u inzicht krijgt in de ervaringen van uw werknemer en kan leren hoe u een aantrekkelijke werkgever blijft. In deze bundel vindt u alle uitstroomprocessen die u nodig heeft, inclusief informatie over wet- en regelgeving, stappenplannen en voorbeelddocumenten.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

 • Opzegging AOK op eigen verzoek
 • Beëindiging AOK van rechtswege
 • Beëindiging AOK met wederzijds goedvinden
 • Beëindiging AOK tijdens proeftijd
 • Collectief ontslag
 • Op non actief stellen
 • Beëindiging AOK via kantonrechter
 • Beëindiging AOK via UWV
 • Ontslag op staande voet
 • Uitdiensttreding
 • Exitinterview

Opzegging en beëindiging

In deze bundel vindt u alle benodigde procesbeschrijvingen voor de verschillende vormen van opzegging en beëindiging van een contract. Zo staat er waar u aan moet denken wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, wat uw mogelijkheden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en hoe u een contract beëindigt met wederzijds goedvinden. Ook vindt u informatie over beëindigen in de proeftijd, collectief ontslag, beëindigen van een contract via het UWV of de kantonrechter, iemand op non-actief zetten en ontslag op staande voet. De procesbeschrijvingen bevatten informatie over relevante wet- en regelgeving en voorbeelddocumenten waar u direct mee aan de slag kunt.

Uitdiensttreding

Als een werknemer uit dienst gaat, zijn er een aantal administratieve handelingen nodig. Deze zijn voor een groot deel hetzelfde bij alle varianten van uitdiensttreding. Denk aan het bepalen van een einddatum, het inleveren van bedrijfsmaterialen en het uitbetalen van vakantiedagen, overuren of onkosten. Al deze aandachtspunten staan beschreven in één overzichtelijk proces, inclusief een handige checklist.

Exitinterview

Het kan erg waardevol zijn om een exitinterview te plannen met werknemers die uit dienst gaan. Zo krijgt u inzicht in hun ervaringen met u als werkgever en eventueel hun redenen om weg te gaan bij uw organisatie. Hierdoor leert u hoe u een aantrekkelijke werkgever bent en blijft voor toekomstige nieuwe medewerkers. In dit proces staat beschreven waar u aan moet denken bij een exitinterview en vindt u voorbeelddocumenten die goed van pas komen tijdens dit gesprek.

 

Uitstroom voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Opzegging medewerker
Ontslagbevestiging
Aanzegging van verlengde arbeidsovereenkomst
Aanzegging van niet verlengde arbeidsovereenkomst
Wederzijds goedvinden
Vaststellingsovereenkomst
Opzeggingsbrief AOK
Ontslagbevestiging proeftijd
Proeftijd beëindigd voor werkgever
Voorbeeld van een sociaal plan
Brief: Op non actief stellen
Verzoekschrift gewichtige redenen
Beëindigingsbrief medewerker gewichtige redenen
Melden ontslagverzoek UWV-werkbedrijf
Brief ontslag op staande voet
Checklist: uit dienst
Exit handleiding
Exitinterview formulier medewerker
Exitformulier HRM

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!