Verlofprocessen

110.00

Welke verlofrechten hebben uw medewerkers? Dit proces beschrijft hoe u de verlofrechten toekent en monitort.

Verlofprocessen

Met dit pakket heeft u zicht op alle processen rond het toekennen en monitoren van verlof. Hierbij komen aanvraagprocedures via het UWV, richtlijnen volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en andere regelgeving en aandachtspunten aan bod. Ook is er aandacht voor processen bij verschillende soorten verlof, waaronder zwangerschaps-, ouderschaps-, adoptie- of pleegzorgverlof. Daarnaast vindt u informatie over calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Aanvragen regulier verlof
  • Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Aanvragen ouderschapsverlof
  • Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof
  • Aanvragen calamiteitenverlof
  • Aanvragen kortdurend zorgverlof
  • Aanvragen langdurend zorgverlof
Verlofprocessen voorbeelddocumenten

Bij dit pakket kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Zwangerschapsverklaring
 Bevestiging zwangerschapsverlof
 Bevestiging einddatum zwangerschapsverlof
 Aanvraag ouderschapsverlof
 Motivatie afwijzing ouderschapsverlof
 Toewijzing ouderschapsverlof deeltijd
 Toewijzing ouderschapsverlof fulltime
 Adoptieverlof

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een of meerdere PDF exports van de uitgewerkte HRM processen, inclusief alle bijbehorende documenten (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Als u het abonnement van HRM-processen.com afneemt, heeft u áltijd online toegang tot alle actuele en uitgewerkte processen, inclusief alle voorbeelddocumenten en volledige up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt alle geleverde processen downloaden als PDF-formaat.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreëerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!