Verlofprocessen

125.00

Welke verlofrechten hebben uw medewerkers? Deze processen beschrijven hoe u de verlofrechten toekent en monitort.

Verlofprocessen

Met deze bundel heeft u zicht op alle processen rond het toekennen en monitoren van verlof. Hierbij komen aanvraagprocedures via het UWV, richtlijnen volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en andere regelgeving en aandachtspunten aan bod. Ook is er aandacht voor processen bij verschillende soorten verlof, waaronder zwangerschaps-, ouderschaps-, adoptie- of pleegzorgverlof. Daarnaast vindt u informatie over calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof.

U ontvangt bij aankoop de volgende voorbeeldprocessen:

  • Aanvragen regulier verlof
  • Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Aanvragen ouderschapsverlof
  • Aanvragen adoptie- en pleegzorgverlof
  • Aanvragen calamiteitenverlof
  • Aanvragen kortdurend zorgverlof
  • Aanvragen langdurend zorgverlof
Verlofprocessen voorbeelddocumenten

Bij deze bundel kunt u de volgende voorbeelddocumenten downloaden:

Bevestiging zwangerschapsverlof
Bevestiging einddatum zwangerschapsverlof
Aanvraag ouderschapsverlof
Motivatie afwijzing ouderschapsverlof
Toewijzing ouderschapsverlof deeltijd
Toewijzing ouderschapsverlof fulltime
Adoptieverlof

Extra informatie

Wat krijg ik?

Na het kopen van procesbundel ontvangt u een URL-link van de site waarop de HRM-processen zijn gepubliceerd. Hier kunt u de aangekochte processen inzien en nalezen. De processen kunnen gedownload worden in PDF. Ook zijn alle bijbehorende documenten te raadplegen en te downloaden (.docx, .xlsx of .pdf). Bij wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit direct doorgevoerd in de processen in de webstore, zodat u altijd up-to-date informatie heeft.

U kunt de aangekochte processen downloaden en opslaan op uw server of computer.

Sensus BPM Online

Deze processen zijn gecreƫerd met Sensus BPM Online, de perfecte BPM software applicatie om procesmanagement goed in te richten, ook voor andere afdelingen!