Ontdek de kracht van een automatisch gegenereerd risicomatrix dankzij de Integratie met Sensus BPM Online

In samenwerking met DataToppers biedt Sensus process management hét Risicomanagement dashboard voor woningcorporaties aan.
Bij veel corporaties is er de beleving dat er (dure) tools nodig zijn om risico’s goed te kunnen beheersen. Of er is de verwachting dat Excel prima werkt voor het registreren en beheersen van risico’s. Maar in de praktijk zien wij veel corporaties worstelen om risicomanagement onder de aandacht te krijgen bij hun medewerkers.

Dat moet anders en volgens ons kan dat ook anders. Daarvoor is door DataToppers de  Risicomanagement integratie met Sensus BPM Online gemaakt. Deze integratie maakt het mogelijk om risico’s en beheersmaatregelen te registeren in Sensus BPM Online, deze te kwantificeren en te koppelen aan processen. Waardoor risico’s direct inzichtelijk zijn voor de organisatie.

Door risico’s te verbinden aan processen kan de verantwoordelijkheid direct worden belegd. Vervolgens kan samen met de proceseigenaar gekeken worden naar de kwantificering van risico’s en het inrichten van passende beheersmaatregelen binnen het proces. Door deze informatie gestructureerd te registreren, is het automatiseren van de verslaglegging kinderspel. Door middel van het Risicomanagement dashboard genereert een corporatie binnen drie klikken een duidelijke risicomatrix.

Op deze manier helpen wij woningcorporaties om risico’s inzichtelijk te maken en gestructureerd risico’s te beheersen. Meer weten over deze integratie?

Dinsdag 9 februari a.s. om 15:00 uur organiseren wij het webinar Next Level Risicomanagement. Wij nemen u tijdens dit webinar in slechts een half uur mee door de belangrijkste voordelen van de integratie tussen Sensus BPM Online en Datatoppers.

 Meld u hier aan voor het webinar Next Level Risicomanagement

Meld u aan voor het webinar

Webinar Next Level Risicomanagement met DataToppers en Sensus process management

Ontdek de kracht van een automatisch gegenereerd risicomatrix dankzij de Integratie met Sensus BPM Online